Quads

shutterstock_265453217

Ibland går de under namnet Quad, ibland under 4-hjuling och ibland ATV. Det finns flera olika namn men i grunden är det samma fordon d.v.s. ett terränggående fordon på fyra hjul som inte har skyddande tak eller väggar så som en bil.

Främst används dessa fyrhjulingar till att köra i svårare terräng. Däremot varierar det var man kör beroende på om det enbart är nöjeskörning eller om fordonet främst används som arbetsfordon. Detta avgör även hur den ska registreras då det finns flera olika alternativ.

Terrängfordon (Även kallat ATV eller terrängskoter) – Ett arbetsfordon som ska användas inom exempelvis skogsbruk, jordbruk eller liknande. Man får inte köra på offentliga vägar men det är okej att korsa vägar i det fall man ska från ett skogskifte till ett annat.

Dessa måste ha registreringsskylt frampå fordonet. Här finns ingen begränsning gällande styrka på fordonet och förarbevis krävs. Hjälm är inget krav.

Motorcykel (Quad) – I detta fall registreras fyrhjulingen som en motorcykel och därmed gäller exakt samma regler som för en motorcykel. Däremot är det möjligt att köra en Quad utan motorcykelkort då det även går bra med B-körkort. En rekommendation är ändå att ta körkort för terrängfordon då det skapar en bättre och säkrare körning.

Registreringskylten ska sitta bakpå fordonet och som mest får motoreffekten uppnå 15kW. Hjälm är ett krav.

Traktor – I det fall som fyrhjulingen registreras som traktor måste den vara konstruerad för att enbart nå en fart av 40km/h. För att få köra dessa krävs mopedkörkort eller traktorkort. Fördelen är att man inte kräver mer än mopedkörkort samt att fordonet även får framföras på allmänna vägar.

Moped – Möjligheten finns även att registrera fyrhjulingen som moped klass 1 (Det som i vardagligt tal kallas för EU-moped). Det betyder att motorn maximalt får vara på 50cc och hastigheten maximalt 45km/h. För att kunna köra denna måste man vara minst 15 år och minst ha mopedkörkort.

Lekfordon – Dessa är enbart till för att ”lekas” med vilket gör att det finns stora begränsningar. För det första får det inte vara förbränningsmotor på fordonet och inte heller gå fortare än 6km/h. Är det förbränningsmotor eller om hastigheten är högre än dessa 6km/h bör man registrera fordonet i någon av de ovan nämnda kategorierna.